!!!   УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ,

с новите нормативни изменения и промяна на името на ОДК, се подготвя и НОВ САЙТ, който ще стартира през м.октомври-2016 г.

Да си пожелаем през 2016/17 уч.г. нашата комуникация и контакти да бъдат още по-интензивни и ползотворни!

 —————————————————————————————————

 

 

 —————————————————————————————————

Sislistra

 —————————————————————————————————

21 Национален конкурс-изложба “Здравей, ваканция!”

 —————————————————————————————————

Националната изложба „Здравей, ваканция!” ще бъде открита на 08.06. 2016 г. в 17.00 ч.

в Младежки дом, гр. Благоевград.

Моля, потвърдете участието на класираните деца за откриване на националната изложба до 03.06. 2016 г.

на тел.: 073/ 885134, 88 51 33; факс: 073/ 885131 и

на е-mail: odkblg@abv.bg; nadinzeh@gmail.com

Храната и нощувката на децата и ръководителите са за сметка на организаторите.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ !

 —————————————————————————————————
ХVІІІ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ПРАЗНИК “ЗА ХЛЯБА НАШ…”
19-21 април 2016 г., гр. Благоевград

Уважаеми участници, наближава срокът – 25.03.2016 г. за изпращане на творбште /рисунки, приложно изкуство, разкази, стихотворения, есета, научни разработки/ и на заявките за участие в конкурсите за сценично представяне на ритуали, драматизации, песни и танци, за макети, за състезанието и за изложбата от хляб и хлебни изделия.
Очакваме Ви!

 

 —————————————————————————————————

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

„НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ”

26.11.2015 г., гр. Благоевград

 —————————————————————————————————

Актуално за първи октомври

Скъпи деца от Благоевград,

Уважаеми родители,

Уважаеми учители,

Обединен детски комплекс – Благоевград организира Ден на отворените врати на 01.10.2015 г. /четвъртък/, по повод началото на учебната година за извънучилищните дейности.

Каним Ви от 10.00 ч. до 12.30. ч. и от 13.30 ч. до 18.00 ч. да посетите кв. „Вароша” – къща „Математика”, къща „Техника”, „Мощанска къща”, галерия „Св. Лука” и кабинет „Английски език” и кабинет „Физика и биология” на ул. „Сергей Румянцев” № 2. Там ще се срещнете с ръководителите на предлаганите от нас многообразни творчески дейности за вашето свободно време през учебната 2015 – 2016 година. Ще имате възможност да наблюдавате, да се включите в съответните дейности и при желание да се запишете в избраната от вас форма.

Обучението в Обединен детски комплекс е безплатно!

Заповядайте!

 

 —————————————————————————————————

50 години

Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Пиринска китка”

05.06.2015 г., 19.00 ч., зала „Яворов”


 

 

—————————————————————————————————

20 ГОДИНИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС-ИЗЛОЖБА

ЗДРАВЕЙ, ВАКАНЦИЯ! ВАКАНЦИЯ С COCA-COLA!”

10.06.2015 Г., 17.00 Ч., Младежки дом, Благоевград

—————————————————————————————————

ХVІІ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ПРАЗНИК

“ЗА ХЛЯБА НАШ…”

28-30 април 2015 г., гр. Благоевград

Срещата на човека с хляба започва от раждането му и трае през целия му живот. Той – ХЛЯБЪТ го възпитава, вдъхва му надежда в трудни и съдбовни дни и вяра в бъдещето.

Историята на един народ е днешна и утрешна, а значението на хляба – непреходно.

Знаем ли всичко за хляба? Ценим ли го достатъчно?

 

—————————————————————————————————

 

 

christmas

—————————————————————————————————

21 НОЕМВРИ – ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

                                                                                       

—————————————————————————————————

ПОКЛОН ВАМ БУДИТЕЛИ НАРОДНИ”

120

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

Уважаеми деца от 6 до 18 години, Обединен детски комплекс – Благоевград Ви предлага многообразие от творчески дейности за вашето свободно време през учебната 2014 – 2015 учебна година. !

Обучението е безплатно!

 

Обединен детски комплекс – Благоевград е общинско извънучилищно педагогическо учреждение в системата на народната просвета.
Основни приоритети в работата на ОДК са:
• свободен избор и достъп на вида, формата и начина на реализация на учениците;
• удовлетворяване интересите и потребностите на децата в свободното им време;
• разширяване на спектъра от знания, умения и компетентности на учениците и повишаване мотивацията за активен учебен процес;
• стимулиране творческата изява на децата чрез организиране на конкурси, състезания, изложби, концерти, спектакли, експедиции, игри и др.
• създаване на условия за участия в общински, областни, национални и международни конкурси, състезания, олимпиади, фестивали.
Обединен детски комплекс – училището за свободното време на децата от Благоевград предлага безплатно над 60 разнообразни педагогически форми /школи, клубове, кръжоци, състави и др./ в три направления – наука, техникаи технологии, изкуства и спорт, в които ежегодно се включват над 1700 деца на възраст от 6 до 18 години.